inloggen

Connecten kan via de consolekabel en een terminalprogramma of, als de switch een geldig en bereikbaar ip adres heeft via telnet (of de webbrowser).
 telnet 10.0.0.10
 Password: cisco (default)
 SW02>enable (meer rechten)
 Password: secret_wachtwoord (default geen wachtwoord)
 SW02# 
 configure terminal
 SW02(config)#

vraag info uit switch

Het eerste commando laat van alle interfaces zien of ze aangesloten zijn (en, belangrijk, of ze err-disabled zijn), op welke snelheid en in welk vlan.
Het tweede commando laat wat meer info zien over een specifieke poort zoals paketten in en uit en ook de errors op de poort.
Het derde commando laat van een interface specifieke info zien over trunking. Of de verbinding ook wel echt trunkt en welke vlan's eroverheen mogen. Dit is afhankelijk van de instellingen van beide switches waartussen de verbinding zit.
 show interface status
 show interface fastethernet 0/6
 show interface fastethernet 0/6 switchport
Het eerste commando laat zien welke vlans er allemaal op deze switch voorkomen.
Het tweede commando laat zien of de switch een vtp client is of niet. Een vtp client krijgt zijn vlan info van een vtp server waarop nieuwe vlans worden aangemaakt. Cisco was eerst van mening dat dit de weg was maar later wilde men toch meer dat de vlans die ergens nodig waren lokaal worden aangemaakt omdat dit veiliger is. Het is wel belangrijk dat in een keten van switches alle switches alle vlans hebben die ergens in de keten worden gebruikt.
Het derde commando laat zien of de vtp informatie goed binnenkomt via de trunk verbindingen.
 show vlan brief
 show vtp statistics
 show vtp counters
Om te zien waar een device zich bevindt in het netwerk kan het mac adres opgezocht worden in de mac tabel met het bovenste commando. Met het onderste commando kan gezien worden hoeveel en welke mac adressen op een bepaalde poort zitten en dus bijvoorbeeld ook of er nog een hub achter zit of een ip telefoon met pc doorgelust.
Het derde commando geeft aan welke buur switches een cisco apparaat heeft en op welke poorten. Dit is handig om je netwerk in kaart te brengen zonder fysiek de draadjes te volgen. Een combinatie van deze commando's is handig om een apparaat snel op te sporen in het netwerk. Je begint dan op de core switch met het zoeken naar een bepaald mac adres. Dan kun je zien welke switch aan de gevonden poort hangt en op die switch kun je hetzelfde weer herhalen tot je bij een eindpoort uitkomt waar het apparaat aanhangt.
 show mac-address-table address 0102.0304.0506
 show mac-address-table interface fastethernet 0/6
 show cdp neigbours

poort instellingen

Commando's om een specifieke interface op een bepaalde snelheid of duplex mode te zetten. Bedenk dat fixed ingesteld aan een kant en auto aan de andere kant belabberde snelheden zal geven. beide kanten moeten of fixed ingesteld staan of auto sensing. Ik verkies zelf bij clients auto sensing en bij netwerk apparaten en servers fixed.
Onderaan staan de commando's om een poort in een ander vlan te zetten of een poort trunking te maken. Een trunk zal via vlan tagging alle vlans doorzetten (naar de volgende switch bijvoorbeeld). Wordt er dan echter een client aan gehangen dan is vlan 1 altijd het untagged vlan en alleen die zal dan gezien worden.
 SW02(config)# interface fastethernet 0/6
 SW02(config-if)# speed 10
 SW02(config-if)# speed 100
 SW02(config-if)# speed 1000
 SW02(config-if)# speed auto
 SW02(config-if)# duplex auto
 SW02(config-if)# duplex half
 SW02(config-if)# duplex full
 SW02(config-if)# switchport access vlan 1
 SW02(config-if)# switchport access vlan 8
 SW02(config-if)# switchport mode trunk

snmp instellingen

Bij verhuizen van een switch zal de location aangepast moeten worden, een nieuwe waarde overschrijft een oude waarde.
Wanneer een config in een nieuwe switch wordt gestopt (of een oude switch opnieuw geconfigureerd wordt) zal ook het chassis-id en het contact ingesteld moeten worden.
 snmp-server location hoofdgebouw, 3e thv K301
 snmp-server contact pietje puk 06-12345678
 snmp-server chassis-id SW02

toegang tot de switch

De eerste groep is van de console via de kabel en een compoort. vty 0 tot 4 is van de telnet toegang waarvan er dus 4 tegelijk kunnen zijn. vty 5-15 is van de webinterface mits deze enabled is (laatste commando). login betekent dat er ingelogd mag worden op die manier en met password worden de paswoorden ingesteld.
 line con 0
 stopbits 1
 line vty 0 4
 password 7 01100F175804
 login
 international
 line vty 5 15
 password 7 0505031B254958
 login
 !
 ip http server

logging en tijd

Standaard worden logregels voorzien van het aantal uren/minuten sinds het aanzetten; heel handig is dit niet. Met onderstaande commando's wordt de tijd op de juiste tijdzone gezet, wordt de ntp server ingesteld, wordt de zomertijd ingesteld en wordt aangegeven dat de logging van log en debug met echte tijden gebeurt.
De onderste twee commando's geven aan wat de syslog server is en wat de logging facility is. De facility zorgt ervoor dat op de syslogserver deze data te scheiden is van andere loggings door deze in een aparte file te zetten.
 service timestamps debug datetime localtime 
 service timestamps log datetime localtime
 clock timezone Amsterdam 1
 clock summer-time Amsterdam recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 2:00
 ntp server 89.150.20.11
 logging facility local3
 logging 89.150.20.11

save en backup

Alle wijzigingen worden in het geheugen gedaan en werken direct. Gaat er iets mis zet dan desnoods de switch uit en aan en de eerdere config zal weer starten. Werkt alles wel geef dan het eerste commando waarbij memory default is en weg gelaten mag worden.
Backuppen van een switch gaat met het copy commando waarna gevraagd wordt naar de tftp server en de filenaam.
Met sh flash zijn de bestanden op het filesystem te zien.
 write (memory)
 copy run tftp
  tftp.wielewaal.local
  SW02.txt
 show flash
Omgekeerd kan een defecte switch snel vervangen worden door de opgeslagen config in een andere switch weer terug te plakken.
 copy tftp run 
 tftp.wielewaal.local
 SW02.txt
Wel moet daarna nog even naar de vlan/vtp informatie gekeken worden want die staat in een aparte file.

losse commando's

Is een poort err-disabled (show interface status) dan doet hij het niet. Dit kan komen doordat een verbinding verkeerd geconfigureerd is of was en heeft staan klapperen. Het is op te lossen door de poort plat te leggen en weer vrij te geven
shut wordt verder gebruikt om een verbinding te blokkeren bijvoorbeeld om mensen of hele gebouwen tijdelijk af te sluiten van het netwerk zonder dat je daarbij naar de fysieke poort hoeft te gaan om de stekker eruit te halen.
 interface fastethernet 0/6
 shut
 no shut
 !
Soms wil je zien of een poort errors heeft maar dan weet je niet hoe oud die errors zijn omdat de telling is vanaf dat de switch aan staat. Hiervoor is het handig de tellers te wissen en na enige tijd weer naar de poort te kijken.
 clear counters
 ....
 show interface fastethernet 0/6
Ditzelfde kan bij de logging, de mac adres table en de vtp tellers.
 clear logging
 clear mac-address-table
 clear vtp

Geef hieronder uw commentaar, mening of aanvullingen op deze pagina en lees de eventuele meldingen van andere lezers.

naam:
email:
spamcheck: 1999+1=...
opmerking:
   

Website door Wouter Barendsen, 2005-2021