Spreuken

We all know Linux is great...it does infinite loops in 5 seconds. "~ Linus Torvalds
The best way to remember your wife's birthday is to forget it once.

The brain is a wonderful organ. It starts working the moment you get up and does not stop until you get into the office.

You know you're getting old when everything hurts. And what doesn't hurt doesn't work.

Business conventions are important because they demonstrate how many people a company can operate without.

To realize that you do not understand is a virtue; Not to realize that you do not understand is a defect.

"A bend in the road is not the end of the road. Only if you fail to make the turn"

"As you grow older, you'll find the only things you regret are the things you didn't do."

"Assumption is the mother of all Fuckups"

"Be yourself", I told somebody. But he couldn't, he was nobody.

"Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt." - Abraham Lincoln

"Correct English is the slang of pigs who write history and essays." - George Eliot.

"If two men agree on everything, you may be sure that one of them is doing the thinking. - Lyndon Baines Johnson

"Life ain't easy. But then, if it was, everybody would be doing it." - Harlan Ellison

"Those who beat their swords into plowshares will plow for those who do not."

"We've all heard that a million monkeys banging on a million typewriters will eventually reproduce the entire works of Shakespeare. Now, thanks to the Internet, we know this is not true." - Robert Wilensky

"You are not alone. We are all the same, all in this fragile skin, suffering the ugliness of simply being human, all prey to the same mortal dreads." - Harlan Ellison

"You, sir, are drunk."-Woman "Yes. But you, madam, are ugly, and I shall be sober in the morning." -- Winston Churchill

't druk hebben is gezonder dan je druk maken

(George Patton, d:1945) Don't tell people how to do a job. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity.

99 percent of lawyers give the rest a bad name.

Zijn we misschien aan een omgekeerde evolutie bezig nu steeds meer mensen apenstaartjes krijgen?

A conscience is what hurts when all your other parts feel so good.

A cynic is a man who, when he smells flowers, looks around for a coffin.

A dirty mind is a joy forever

Aan hardlopers heb je niets, je moet op tijd vertrekken. (De la Fontaine)

Aarzelen is het lot de tijd geven om ons besluit voor te zijn

Al is de deurwaarder nog zo snel de baksteen achterhaalt hem wel

Al schudt de jongen nog zo kloek, de laatste druppel valt in de broek

Alleen dode vissen gaan met de stroom mee

Alles wat nu vanzelfsprekend is, was eens revolutionair.

Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding. (Het axioma van Cahn)

Als alles tegen zit, loop je dan wel de goede kant op ?

Als de angst oprukt, trekt de logica zich terug.

Als de weg achter ons interessant zou zijn, dan hadden we in onze nek wel een paar ogen gekregen

Als een donderdag bij heldere hemel

Als een gans terecht staat, moet er geen vos in de jury zitten.

Als een kwestie je volledige concentratie eist, zal iets dringends je aandacht afleiden. (De wet van Hutchinson)

Als er 1 schaap over de dam is, staat de rest nog aan de andere kant

Als er een schaap over de dam is dan staat het hek open

Als er een waarheid is die opgaat voor de politiek is het wel dat er altijd genoeg redenen zijn om niets te doen.

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan

Als het regent in mei, is april voorbij.

Als het tegenslagen regent, gebruik dan je glimlach als regenscherm.

Als iemand sterft, laat hij niemand achter, maar is hij iedereen voor.

Als je blijft staren naar de plek waar de zon onderging, zul je hem nooit meer op zien gaan.

Als je het niet op kan lossen is het geen probleem

Als je niet weet waar de klepel hangt, moet je de klok niet luiden

Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder. (Lao Tz�)

Als men geduldig wacht wordt het heel mooi weer. (Japans gezegde)

Als onze moraal zo ver gevorderd was als onze wetenschap, dan kon het aards paradijs niet ver meer zijn.

Als u de waarheid vertelt hoeft u weinig te onthouden.

Als we de snelheid effectief willen verlagen dan moeten we in de verkeerswegen net zoveel kronkels leggen als in de verkeerswetten.

Als we ons blindstaren op het verleden, lopen we het risico te worden ingehaald door de toekomst. (Michael Cibenko)

Always forgive your enemies. Nothing annoys them more - Oscar Wilde

Angst voor de dood houd u van het leven af, niet van het sterven.

Bachelors should be heavily taxed. It's not fair that some men should be happier than others. -- Oscar Wilde

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat maar ook de sporen die je achterlaat

Beledigingen moeten in zand worden geschreven en complimenten in steen gegraveerd. (Arabisch spreekwoord)

Benader een bok nooit van voren, een paard nooit van achteren en een dwaas van geen enkele kant. (Jiddisch spreekwoord)

Beoordeel wat gezegd is en niet wie het gezegd heeft. (Arabisch spreekwoord)

Beschaving is een zeer dun laagje vernis dat gemakkelijk in alcohol kan worden opgelost.

Beter een hart zonder woorden dan woorden zonder hart.

Beter te laat dan overtijd

Bewaar een geheim en het is uw slaaf; vertel het en het is uw meester.

Bezorgheid is als een oude man, die met gebogen hoofd een pak veren draagt en denkt dat het lood is.

Big Bang: wanneer er niets is dat ontploft.

Big egos are big shields for lots of empty space - Diana Black

Bij de dood hou je enkel vast wat je gegeven hebt.

Bij veel onderzoek is eerder sprake van overvraagden dan van ondervraagden. (J. de Ruiter)

Bill Gates: "if you can't make it good, make it look good"

Borrow money from pessimists-they don't expect it back.

Boven de 250 km/h heb je geen vrienden

Computernetwerken doen hun naam eer aan: ze blijken inderdaad net te werken.

Consultants zijn geheimzinnige lieden die een bedrijf vragen om een getal en dat getal dan, verpakt in een fraai rapport, aan hen presenteren. (samen met een vette rekening)

DERTIG ALS WIJ ZIJN ... ons huisje werd een huis, ons autootje werd een auto, maar ons buikje is gewoon weer een buikje

Dat er leed moet zijn begrijpen we, maar niet dat het juist ons treffen moet.

De aarde geeft genoeg voor ieders behoefte, niet voor ieders hebzucht.

De appelplukker valt niet ver van de boom.

De beste schoonheidscreme is een goed geweten.

De beste stuurlui lopen op de wallen

De domme staat vooraan om gezien te worden, de wijze staat achteraan om te zien.

De dwaas doet wat hij niet laten kan, de wijze laat wat hij niet doen kan. (Chinees gezegde)

De geschiedenis, die vaak wordt vastgelegd in de weinige daden van grote mensen, wordt vaker gevormd door de vele daden van kleine mensen. (Mark Yost)

De glimlach die je uitstuurt komt weer bij je terug. (Oosters gezegde)

De kracht van een mens wordt niet bepaalt door de ontwikkeling van zijn spieren maar door de rekbaarheid van zijn hart.

De liefde is een glas dat breekt als men het te onzeker of te kordaat aanpakt. (Russisch spreekwoord)

De liefde leeft niet van inkomsten, maar van investeringen.

De meeste mensen praten het langst over gebeurtenissen waarvan zij zeggen dat zij er sprakeloos van zijn.

De mens heeft het web des levens niet geweven, hij is niet meer dan een draadje ervan. Alles wat hij het web aandoet, doet hij zichzelf aan. (Amerikaans opperhoofd Seattle)

De mens is harder dan steen, sterker dan ijzer en kwetsbaarder dan een roos. (Turks spreekwoord)

De mensen zouden zich heel wat minder zorgen maken over wat anderen van hen denken als ze zich zouden realiseren hoe weinig er over hun gedacht wordt.

De openbare mening lijkt op een spook in een kasteel, niemand heeft het gezien, maar iedereen laat er zich door terroriseren.

De ru�ne van een mislukking is een goede fundering voor een nieuwe poging.

De sleutel tot alles is geduld. Je krijgt een kip door een ei te laten bebroeden, niet door het stuk te slaan.

De sleutel tot geluk is het verlagen van je standaarden.

De stilte die jij achter liet, verraadt het leven dat er was.

De stilte is nog steeds een prachtige taal die weinig mensen kennen.

De tijd heelt alle wonden, maar slaat er nog veel meer

De toekomst ligt achter ons, het verleden voor ons . . .

De waarschijnlijkheid dat iemand op U let is recht evenredig met de stomheid van hetgene waar U mee bezig bent.

De weg naar de top is vaak vele malen mooier dan de top zelf

Declarare nescesse est (voor burgemeesters)

Degene die iets onderneemt en daarin mislukt is ongetwijfeld beter dan degene die niets onderneemt en daarin slaagt.

Denk niet dat je zielig bent, als je dromen niet in vervulling gaan. Je bent pas zielig als je niet gedroomd hebt.

Denken dat iets onmogelijk is, is het onmogelijk maken.

Deskundige: iemand die er op het laatste ogenblik wordt bijgehaald om een deel van de schuld te krijgen.

Diplomatie is de kunst om "brave hond" te zeggen, totdat je een stok gevonden hebt.

Don't believe in miracles, rely on them

Don't steal, the government hates competition

Don't take life to seriously, you'll never get out of it alive

Door weinig te zeggen vertel je vaak meer dan door veel te zeggen.

Drank is eerder op dan je lief is

Dream as though you'll live forever, Live as though you'll die today

Dubbel genaaid, houdt beter

Due to financial difficulties, the light at the end of the tunnel will be shut down, untill further notice.

Early to rise, early to bed, makes a man healthy, but socially dead

Een adviseur is iemand die je horloge van je leent om je vervolgens te vertellen hoe laat het is.

Een atoom begrijpen is kinderspel vergeleken bij het begrijpen van kinderspel.

Een baas is iemand die vroeg is als jij laat bent en laat als jij vroeg bent.

Een boerenwijsheid: Men neemt niet gauw te veel hooi op de vork, maar plaatst vaak de vork verkeerd in het hooi.

Een bord voor je kop is lekker rustig voor de ogen

Een brutaal mens heeft de halve wereld, de ander helft neemt hij

Een galg is de beste hangplek

Een genie heeft geen orde nodig, hij beheerst de chaos

Een goede buur verdubbelt de waarde van je huis. (Duits spreekwoord)

Een goede herder scheert zijn schapen, maar vilt ze niet.

Een nederlaag is vaak een tijdelijke toestand. Pas door op te geven wordt hij permanent.

Een onbezorgde oude dag biedt minder vooruitzichten dan een onbezorgde jeugd.

Een oordelende geest leert niet.

Een optimist vergist zich evenzeer als een pessimist, maar hij leeft gelukkiger.

Een pessimist is iemand die een broekriem �n bretellen draagt.

Een stijgende lijn is altijd ook een hellend vlak.

Een stilstaande klok heeft ook 2 keer per dag gelijk.

Een vallend voorwerp zal altijd daar terecht komen waar het de meeste schade toebrengt. (Wet van de selectieve zwaartekracht)

Een vriendelijk woord kan drie wintermaanden verwarmen. (Japans gezegde)

Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen. (Nelson Mendela)

Een ware vriend is iemand die op wintervakantie in de blakende zon aan het strand zit... en u g��n kaart stuurt.

Eeuwig duurt het langst

Ein mann ohne bauch ist zu faul zu'm fressen

Elke reis van duizenden kilometers, begint met slechts ��n eerste stap" (Tao teh king)

Elke sneeuwvlok in een lawine beroept zich op zijn onschuld.

En soms zou ik willen dat gisteren nooit ophield omdat vandaag zo verdrietig is

Er zijn 60 spieren nodig om nors te kijken en maar 20 om te glimlachen. Waarom zou je je dan vermoeien?

Er zijn er twee nodig om te twisten, maar slechts ��n om een twist te beeindigen. (Spaans spreekwoord)

Ergert U niet, verbaast U slechts

Every fool can paint a picture but it takes a wise man to be able to sell it

Everybody repeat after me..."We are all individuals."

Expect everything, and anything seems nothing. Expect nothing, and anything seems

Experience is the worst teacher; it gives the test before presenting the lesson

Far away is only far away if you don't go there

For every 60 seconds of anger, you lose one minute of happiness

Ga je mee verdwalen, ik weet de weg

Geduld is een slome zaak

Geef mij de kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik kan veranderen en de wijsheid om het verschil te kennen

Geld is een vreemd goedje: wanneer je het bewaart heb je er niets aan en wanneer je het uitgeeft ben je het kwijt.

Geld is net als mest. Alleen als het verspreid is komt het tot zijn recht. De verzuring slaat toe, waar teveel is.

Geluk is net een vlinder: wanneer je er achter aan loopt vang je hem nooit. Maar als je even niet oplet landt die op je schouder.

Geniet . . , en drink met je maten

God created orgasms, so you'd know when to stop

God heeft de tijd geschapen, en de mens de haast. (Iers gezegde)

Goede wijn is nog geen bier

Graaf de bron voordat je dorst hebt.

Grafschennis door geleerden noemt men archeologie.

Haast je te doen met wat niet dringend is, zodat je rustig kunt doen wat spoedeisend is.

Haast kan goed zijn, gejaagdheid is dat nooit.

Handelen zonder kennis is onvoorzichtig, kennis zonder handelen is laf.

He that would teach others first should be the master of himself

He who laughs last, probably didn't got the joke

He who speaks with forked tongue, doesn't need chopsticks

Hee, is Coleman eindelijk met een licht gewicht magnetron op zonnecellen uitgekomen??? Wouw, wat kost tie, en waar heb je 'm gekocht??

Het Leven is net Ganzenborden. Je kunt steeds opnieuw beginnen Behalve als je in de put blijft zitten.

Het aardige van egoisten is dat ze nooit over andere mensen praten. (L. S. Harper)

Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.

Het is beter iets moois te verliezen dan dat je het nooit hebt gehad.

Het is de kameel voorop die weigert te gaan, maar het is de kameel achteraan, die de drijver gaat slaan. (Ethiopisch spreekwoord)

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven. (Goethe)

Het is gemakkelijk om flexibel te zijn als je geen ruggegraat hebt.

Het is minder erg iemand door de dood te verliezen dan door ontrouw. De dood vernietigd alleen de toekomst, ontrouw doodt ook het verleden.

Het is ontmoedigend te bedenken hoe veel mensen verbaasd zijn door eerlijkheid en hoe weinig door bedrog.

Het leven is wat je gebeurt terwijl je zelf andere plannen maakt

Het oog waarmee je kijkt bepaalt je gezicht

Het verschil tussen een overtuiging en een vooroordeel is dat je een overtuiging uit kunt leggen zonder kwaad te worden.

Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen.

Hij die alles slikt, moet ook alles verteren

Hij die anderen controleert kan machtig zijn, maar hij die zichzelf kan controleren is machtiger.

Hij is leeg die vol is van zichzelf.

Hit any user to continue.

Hoe groter het ego, hoe kleiner de geest

Hoe iemand zijn lot verwerkt is belangrijker dan wat zijn lot is.

Hoe langer het duurt voordat men het met mij eens is, des te verder ben ik mijn tijd vooruit geweest.

Hoe later op de avond...... Hoe leger de whiskyfles

Hoe meer geduld je hebt, hoe meer mensen er gebruik van maken.

Hoe meer zielen, hoe minder bier

Houd van de buren, maar neem de schutting niet weg.

Humans needs a God like a fish needs a motorbike

I am always willing to learn, however I do not always like to be taught. - Winston Churchill

I have never let my schooling interfere with my education. --Mark Twain

I think it would be a good idea. - Mahatma Ghandi, (regarding Western Civilization)

I'm not deaf, i'm just ignoring you.

Iedere idioot kan kritiek leveren, veroordelen en klagen - en de meesten doen dat dan ook.

Iedere verandering is geen verbetering, maar iedere verbetering wel een verandering!

Iedereen praat over mijn drinken maar niemand over mijn dorst

Iedereen wil de vredespijp roken, maar niemand gaat de tabak halen. (Braziliaans gezegde)

Iedereen wil terug naar de natuur, maar niemand wil te voet.

Iedereen wordt zolang bevorderd totdat hij/zij het niveau van ongeschiktheid heeft bereikt. (Het Peter-principe)

Iemand met lef is iemand die een scheet laat als hij aan de dunne is

If at first you don't succeed, then skydiving definitely isn't for you.

If life is a waste of time, and time is a waste of life, then let's all get wasted

If there's a will you want to be in it

If you smoke after sex, you're doing it to fast

If you think nobody cares about you, try missing a couple of payments.

If you want to reach the top, take the right mountain

Ik kan toch niet iedereen helpen, zegt menigeen die niemand helpt.

Ik rij niet agressief. Alleen zwaar geirriteerd

Ik zeg maar zoo, want dierentuin is zo lang

In de confrontatie tussen stromend water en de steen wint het water altijd; niet door kracht, maar door volharding.

In de woestijn heeft bronwater de smaak van wijn.

In een haven zijn schepen veilig, maar daarvoor zijn ze niet gebouwd

In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk. In de praktijk vaak wel.

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht!

Is de kou in het land dan is het niet druk op het strand

Is het nog ver grote smurf?

It easier to meet girls in the park than to park meat in girls

It's lonely at the top but you eat better

It's not the day but the way you look at it.

It's your world, i'm just living in it

Its not the destination of a journey that counts, but only the journey itself.

Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn

Je houdt niet van een vrouw omdat ze mooi is, maar ze is mooi omdat je van haar houdt.

Je kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.

Je kunt beter spijt hebben van de dingen die je hebt gedaan dan spijt hebben van de dingen die je niet hebt gedaan.

Je kunt het heden verwoesten door je teveel zorgen te maken over de toekomst. (Joplin)

Je kunt niet alles hebben... waar zou je het moeten laten?

Je merkt pas wat voor troep je hebt gemaakt tijdens het opruimen.

Je moet soms zwijgen om gehoord te worden.

Je verliest jezelf in het lawaai van de wereld en vindt jezelf terug in de stilte.

Je verliest niet altijd, als je iets niet wint

Je zal maar vergeten je slaapkamergeluk water te geven

Je zult nimmer nieuwe oceanen ontdekken,als je niet de moed hebt de kust uit het oog te verliezen.

Kakelen is nog geen eieren leggen.

Karakter is te vergelijken met de fundering van een huis: het ligt onder de oppervlakte.

Kennis ontwikkeld zich in stilte. Karakter in het bruisende leven

Kijk naar de schildpad, die komt alleen vooruit als hij zijn nek uitsteekt!

Kijk niet veelbetekenend maar beteken veel.

Kraait de haan niet bij ochtendrood, dan krijgen we regen of de haan is dood

Kritiek geven is als een injectie: Het is vaak niet leuk, maar als je het niet doet, verergert de kwaal.

Kwaadspreken van anderen is een oneerlijke manier om zichzelf te prijzen.

Laat je slechte herinneringen van het verleden niet je leven verpesten in het heden. (Patricia Illsley)

Liefde is als de maan: als ze niet groter wordt, wordt ze kleiner.

Liefde is als zand in de hand: laat de hand open en het blijft liggen, knijp de hand dicht en ze spuit weg.

Life is not lost by dying; life is lost minute by minute, day by dragging day, in all the thousand small uncaring ways. [Stephen Vincent Ben�t]

Life is what happens while you make other plans

Linux is like a wigwam. No windows, no gates, apache inside.

Linux: Why use windows when there are doors ?

Lof is een voortreffelijk middel om mensen tot lofwaardige handelingen te brengen.

Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal. (Albert Einstein)

Loopt uw neus en ruiken uw voeten, dan bent u verkeerd om gebouwd

Loterij: Belastingheffing op mensen die slecht in wiskunde zijn.

Love may be blind, but marriage is a real eye-opener.

Luiheid: De gewoonte om te gaan rusten voordat de vermoeidheid inzet.

Man is the only animal that can remain on friendly terms with the victims he intends to eat until he eats them. - Samuel Butler (1835-1902)

Many receive advice, only few profit from it

Marc Twain: Je hebt leugens, grote leugens en statistieken.

Marriage is the most beautiful day of the rest of your life

Men moet zich in de jeugd een stok snijden, zodat men er in de ouderdom op leunen kan. (Oosters spreekwoord)

Men verliest een vijand als men hem tot vriend maakt.

Mensen die hun verdriet proberen te verdrinken moeten bedenken dat verdriet kan zwemmen.

Mensen hebben een natuurlijke tegenstand tegen idee�n waar ze niet zelf zijn opgekomen.

Met de stenen die je in de weg worden gelegd kan je iets moois bouwen.

Money can't buy love. But it CAN rent a very close imitation.

Morgen is vaak de drukste dag van de week. (Spaans gezegde)

Murphy was an optimist

Never look back unless you intend to go that way

Niemand is verantwoordelijk voor het hoofd dat hij kreeg, maar wel voor het gezicht dat hij trekt.

Niet ieder kinderhoofdje hoeft een kei te zijn.

Niets is onmogelijk voor degene die het zelf niet hoeft te doen.

Niets zo charmant als een spreuk aan de wand

Nieuwe bezems vegen schoon maar oude bezems kennen de hoekjes.

No one is listening until you make a mistake.

Nostalgie: het vermogen om de prijzen van vroeger te onthouden en de lonen te vergeten.

One bird in hand makes it hard to blow nose

Onkruid: planten waarvan nog niemand het nut heeft ontdekt.

Onwetendheid is te verhelpen, domheid niet.

Ook al bevind je je op de goede weg. als je stilstaat wordt je overreden.

Ook de hoogste torens beginnen bij de grond.

Op het moment dat je iemand wilt laten zien dat een apparaat niet werkt, werkt het. (De wet van Willoughby)

Outside of a dog, a book is a man's best friend: and inside a dog, it's too dark to read. - Groucho Marx

Pessimist: iemand die over lawaai klaagt, als het geluk bij hem aanklopt.

Pessimisten hebben altijd gelijk, en zoniet dan zijn ze toch nog blij.

Pessimisten hebben meestal gelijk, maar de vooruitgang is te danken aan optimisten. (Erik Muller)

Piekeren is misbruik van de verbeeldingskracht.

Pijn is onvermijdelijk, lijden is een keuze

Real Bears don't eat honey, they chew bees

Reality is an illusion caused by the lack of alcohol

Reality is for people who can't deal with drugs

Reality is whatever refuses to go away when I stop believing in it. -- Philip K. Dick

Rechte lijn: De kortste afstand tussen een klein kind en een breekbaar voorwerp.

Regent het in september, dan valt Kerstmis in december.

Schone woorden komen uit een bek vol zeep en geven altijd een smerige nasmaak

Schrijvers bouwen luchtkastelen, lezers wonen erin, en uitgevers innen de huur. (Maxim Gorki)

Slechts een graaft de bron maar velen komen er uit drinken.

Sommige vrienden zijn net schaduwen, je ziet ze alleen als de zon schijnt.

Soms zou ik gisteren over willen doen om vandaag beter te begrijpen

Soms zou ik gisteren willen overslaan om vandaag niet te hoeven denken

Spreken is zilver, hijgen maakt bronstig

Stel je prioriteiten scherp. Op zijn sterfbed zal niemand verzuchten: "Ach, was ik toch maar vaker naar kantoor gegaan."

Storm is when rains falls horizontal and birds fly backwards

Succes heeft vele vaders; een mislukking blijkt meestal wees.

The best way to accelerate a computer running windows is at 9.8 m/s^2

The best way to predict your future is to create it.

The brain is a wonderful organ; It begins the minute you get up in the morning and does not stop until you get to the office

The light at the end of the tunnel is an oncoming train.

The road to success is always under construction

The way to the top is the way to take

There's no such thing as bad weather, just wrong clothing

This is the first day of the rest of my life

Tijd is een raar iets: niemand heeft het, maar iedereen kan het maken

Tijdens de beklimming van de Zugspitze, toen een vrouw voor mij klom: "Ik heb nog nooit zo lang achter een vrouw aangelopen en daarbij zo'n hoogtepunt bereikt".

Tijdens interne verhuizing van de afdeling op werk "Zeg, jou bent toch een outdoor freak" "Eh ja, hoezo" "Er is 1 buro te kort dus ik heb besloten om jou op het dak te zetten"

Time exists so that not everything happens at once.

To acquire knowledge, one must study; but to acquire wisdom, one must observe. - Marilyn vos Savant

Toen je op de wereld kwam, huilde je en was iedereen blij. Leef zo, dat, wanneer je de wereld verlaat, iedereen huilt en jij alleen glimlacht.

Together and have the time of our lives.

Treinen horen niet op tijd te rijden maar op rails

True knowledge exists in knowing that you know nothing (socrates)

Twee monologen maken nog geen dialoog.

Valt de regen door het huis, dan is er iets met het dak niet pluis

Valt de regen over de kroten, dan is de vakantie naar de kloten

Vandaag dacht ik bij mezelf . . . Morgen bij mijn zuster

Veel mensen danken een goed geweten aan een slecht geheugen.

Vele mensen komen en kijken, kijken, kijken... Weinig mensen komen, en zien.

Veni Vidi Fietsie Foetsie (Ik kwam en zag dat mijn fiets was verdwenen)

Veni, vidi, vaginalis (ik kwam en zag dat het kut was)

Verstandige mensen spreken uit ervaring. Nog verstandiger mensen spreken uit ervaring niet.

Vertrouwen wordt verdiend met vele daden en kan met een daad verloren gaan.

Voor een optimist hebben alle deuren knoppen en hengsels, voor de pessimist hebben alle deuren sloten en grendels.

Voordat je iemand beoordeelt moet je eerst drie manen in zijn mocassins lopen. (Indiaans gezegde)

Vroeger had ik een hekel aan trouwerijen met familie. Elke keer kwamen er ooms en tantes op me af die me een por in mijn zij gaven en dan zeiden "en nu jij he". Ze zijn daarmee opgehouden toen ik bij hen hetzelfde begon te doen op begrafenissen.

Vroeger hield ik me meer bezig met bloemen en planten en hun geneeskrachtige werking. Leerde ik van mijn opa! Toen ik eenmaal 18 was hield ik me meer bezig met de bloemetjes en de bijtjes

Waar geld spreekt, zwijgt de waarheid.

Wacht niet op een rouwkrans om iemand in de bloemetjes te zetten.

Was ik maar een vulkaan; lekker roken in de zon en iedereen maar denken dat je werkt

Wat ik vandaag doe is belangrijk want ik geef er een dag van mijn leven voor.

Wat je aanpakt valt mee, wat je uitstelt is zwaar.

We maakten een grapje, het grapje werd ernst en ernst kan nu al lopen

We zijn allemaal pelgrims op dezelfde reis, maar sommige pelgrims hebben betere wegenkaarten. (Nelson Demille)

Weinig dingen helpen een mens meer dan hem verantwoordelijkheid te geven en te laten merken dat je hem vertrouwt.

Weinig is veel als het van een vriend komt.

Weinigen weten hoeveel men moet weten om te weten hoe weinig men weet

Wenn alle schlafen und einer spricht, den Zustand nennt man Unterricht

When people are free to do as they please, they usually imitate each other.

When you were born, you cried and the world rejoiced. Live your life so that when you die, the world cries and you rejoice. [Cherokee saying]

Who's general failure and why is he reading my disk ?

Why doesn't DOS ever say "EXCELLENT command or filename!"

Wie alleen maar zonneschijn wil, leeft in de woestijn.

Wie bang is om te vragen schaamt zich om te leren. (Deens spreekwoord)

Wie buigt voor de ene, geeft zijn reet aan een ander.

Wie de wijsheid zoekt is wijs, wie zich verbeeldt de wijsheid gevonden te hebben is een dwaas. (Talmud)

Wie door velen wordt gevreesd, heeft velen te vrezen. (Hongaars gezegde)

Wie een ander schopt, heeft maar 1 been om op te staan.

Wie een kuil graaft voor een ander zit nooit zonder werk.

Wie geen beslissingen neemt, maakt ook geen fouten.

Wie geen slechte tijden kan verdragen, zal geen goede tijden beleven. (Joods spreekwoord)

Wie het laatst lacht is traag van begrip

Wie in de broek plast, trekke hem uit

Wie in de misere zit vraagt geen uitleg maar een uitweg.

Wie met beide benen op de grond staat, komt geen stap vooruit

Wie met modder gooit verliest grond. (Derick Sariredjo)

Wie niet sterk is moet vrienden meenemen

Wie niets doet, begaat nooit een flater, maar heel zijn leven is er een

Wie pist en op zijn horloge kijkt loopt kans dat hij op zijn schoenen zeikt

Wie schaatst, kan de val verwachten

Wie tegen jou roddelt zal ook over jou roddelen. (Turks spreekwoord)

Wie telkens het begin van een beter leven uitstelt, doet als een man die wacht tot de rivier is voorbijgestroomd.

Wie ver wil komen moet dichtbij beginnen.

Wie wat bejaard, die beeft wat

Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen

Wie zichzelf kent zwijgt over anderen.

Wij hebben zelf het gevoel dat we een druppel op een gloeiende plaat zijn. Maar de gloeiende plaat zou heter zijn zonder die druppel. (Moeder Theresa)

Wij zijn best bereid tot zelfkritiek, onder voorwaarde dat niemand daarmee instemt.

Wijsheid is kennis van de theorie, gekoppeld aan de ervaring van de mislukking

Windows detected that your mouse has moved, Please reboot to activate the changes !

Woman: Never trust anything that bleeds for five days and doesn't die

Women need a reason to have sex -- men just need a place.

Yesterday is historie, tomorrow is a mistery, today is a gift. That's why we call it the present.

You can win me, you can lose me, but never try to USE me.

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid en het einde van de meeste illusies

Zelfmoord is wel het laatste wat ik zou doen

Zelfs de dood krijgen we niet voor niets: hij kost ons het leven

Zelfs de langste reis begint met de eerste stap. (Chinees spreekwoord)

Zelfs de machtigste eik was eens een eikel

Zijn de hagelstenen groter dan duiveneieren of nog dikker, zet dan maar een helm op, want dan helpt een paraplu geen flikker

Zodra een lichaam geheel in water is ondergedompeld gaat de bel.

Zoek geen grote woorden als een klein gebaar volstaat.

Zonder dwarsliggers geen rails

Zonder dwarsliggers geen rails

Zonder moeite bereik je alleen wat de moeite niet waard is.

Zooo, daar kun je beter op liggen dan op een rol prikkeldraad.

The propeller is just a big fan in front of the plane used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating

Ellie: You know, there are 400 billion stars out there, just in our galaxy alone. If only one out of a million of those had planets, all right, and if just one out of a million of those had life, and if just one out of a million of those had intelligent life, there would be literally millions of civilizations out there.
Palmer: Well, if there wasn't, it would be an awful waste of space.

Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.

als je spelfouten vindt mag je ze houden

Live on the edge and you won't fear falling off

Vul je dagen met leven, niet je leven met dagen
Website door Wouter Barendsen, 2005-2021